Homeopathie placebo

Een vaak gehoorde uitspraak over homeopathie is dat het niet kan werken omdat er niets in de middelen zit. De Vereniging tegen Kwakzalverij blijft deze stelling steevast herhalen en doen de homeopathie af als suikerpilletjes die hooguit placebo effect kunnen hebben. Een puur subjectieve stelling, die niet gestaafd kan worden met wetenschappelijk bewijs. Ze hanteren kennelijk de gedachte dat als je iets maar vaak genoeg herhaalt, mensen het vanzelf gaan geloven.

Ondertussen gaat onderzoek naar de werking van homeopathie door en zijn er tal van onderzoeken die aantonen dat het homeopathie wel degelijk effect heeft.

Het Homeopathic Research Institute heeft de meest voorkomende beweringen over homeopathie langs de wetenschappelijke lat gelegd in “Homeopathy Frequently Asked Questions“. Hier krijg je antwoord op stellingen als:

er is geen bewijs / het zijn slechts suikerkorrels / het is geldverspilling / er is geen goed onderzoek beschikbaar / het is pseudo wetenschap…

Opvallend is bijvoorbeeld de vergelijking tussen de effectiviteit van reguliere medicijnen en homeopathische middelen. Het blijkt dat dit elkaar niet veel ontloopt!

Homeopathie op basis van 189 onderzoeken:

  • 41% positieve uitkomsten (43 trials) – homeopathie was effectief
  • 5% negatieve uitkomsten (5 trials) – homeopathie was  niet effectief
  • 54% zonder duidelijke uitkomst (56 trials)

Hoe verhoudt zich dit tot reguliere geneeskunde?

  • 44% was positief – de behandeling had een gunstig effect
  • 7% was negatief – de behandeling waarschijnlijk schadelijk
  • 49% was onduidelijk – geen gunstig of nadelig effect.

Heb je ook vragen over homeopathie, lees dan eens verder via deze link

Maart/april detox maanden

Ondanks de nachtvorst laten de eerste tekenen van het voorjaar zich al zien. De narcissen komen

Waarom EPD3 werkt

Veel mensen die het EPD3 programma hebben gevolgd gaan bewuster eten na het ervaren van de

Corona weer in opmars

 Ik hoop dat je ook genoten hebt van de relatieve rust in de zomer wat betreft

Corona Spreekuur

Corona Spreekuur Het Coronavirus neemt epidemische vormen aan. Het veroorzaakt een zware griep die voor zwakkere