Het roer om

“Soms zit het roer zo vast dat in kringetjes ronddraait”

Bij ‘het roer om’ denken mensen meteen aan het tv-programma ‘Ik vertrek’. Maar je hoeft niet te vertrekken om het roer om te gooien. Tenslotte neem je jezelf overal mee naartoe. En juist daar ligt het probleem. Soms wil het roer niet om omdat het zo vast zit dat je in kringetjes ronddraait. Dan lek je energie zonder dat het wat oplevert. Uiteindelijk kun je je opgebrand voelen en word je stilgezet.

Na een tijd van stilstaan komt er een moment dat je uit die vicieuze cirkel wilt. Een frisse wind in de zeilen kan helpen om in beweging te komen. Vaak gaan mensen dan zelf, of via hun werk, op zoek naar een coach voor ondersteuning. Zo ben ik vanuit mijn homeopathische praktijk in contact gekomen met coachingsorganisatie X-Terra die al dertig jaar mensen in het bedrijfsleven ondersteunt met coaching. In de acht jaar dat wij samenwerken ervaren wij steeds weer de synergie van coaching en de homeopathische behandeling.

 Verdeeldheid

Veel mensen scheiden leven en werk. Op het werk vervullen we een functie en thuis vervullen we ons leven. Door deze verdeeldheid voelen we ons vaak niet heel en raken we af van onze eigen natuur. X-Terra heeft als grondprincipe dat we alleen echt invloed hebben op ons leven als we vanuit onze eigen natuur leven én werken. Vanuit deze zienswijze heeft X-Terra een methodiek ontwikkeld om mensen te ondersteunen bij hernieuwd contact met zichzelf.

Want in burn-out situaties weten mensen niet meer wie ze echt zijn, of wat hun talenten zijn. Vaak zijn er klachten op emotioneel, mentaal en fysiek vlak en is alles zo met elkaar verstrikt geraakt dat het overzicht op het leven weg is.

Ook in de homeopathie gaan we ervan uit dat we gezond zijn als we zo natuurgetrouw mogelijk leven aan wie we in wezen zijn. Dan komen we tot ons recht en staan we in onze kracht. Wat de cliënt in het homeopathisch consult vertelt, wordt gespiegeld door de homeopaat en het homeopathische middel. Dit brengt mensen weer dichter bij zichzelf.

Meerwaarde

De homeopathie brengt meerwaarde in een coachingstraject doordat mensen ondersteund worden op de thema’s waar het in de coaching op dat moment over gaat. Naast psychische en emotionele werking, biedt de homeopathie ook op fysiek vlak ondersteuning. Zo is er minder energieverlies in fysieke klachten en komt er meer energie vrij voor het proces. Door deze multidisciplinaire aanpak van coaching met homeopathie vinden mensen zichzelf sneller terug en ervaren ze duurzaam meer invloed op hun leven en werk. Hoe dat in de praktijk werkt, illustreert de casus van Thea.

Thea

Thea (51) heeft een drukke baan als directiesecretaresse. Deze functie is haar op het lijf geschreven, maar door veranderingen op het werk gaat ze slecht slapen, voelt ze zich minder fit en is ze emotioneel. Ze maakt zich zorgen of ze het wel goed doet want ze krijgt nooit feedback van haar baas. Ze voelt druk op haar borst en heeft last van hartkloppingen. Ze hoopt dat de klachten vanzelf overgaan, maar dat gebeurt niet.

Uiteindelijk ziet ze zo tegen haar werk op dat ze huilend naar huis gaat en zich ziek meldt. Haar werkgever biedt hulp aan. Ze gaat in coaching en krijgt ondersteuning met homeopathie. Door de coaching, de homeopathische ondersteuning voor haar klachten en het bewustwordingsproces komt ze meer in contact met zichzelf. Ze leert de patronen herkennen waar ze jarenlang mee worstelt De lichamelijke klachten verdwijnen al snel. Ze voelt steeds beter waar haar grenzen liggen en geeft die nu ook aan. Haar omgeving reageert hier positief op en dat geeft haar meer vertrouwen. Na vijf weken gaat ze voorzichtig weer aan het werk. Ze vraagt haar collega’s haar te ondersteunen en feedback te geven. Bijkomend effect hiervan is dat de sfeer op het werk verbetert. Thea’s roer is om en ze voelt zich weer kapitein op haar eigen schip.

(Dit artikel is gepubliceerd in Homeopathie Magazine 2-2018)

Maart/april detox maanden

Ondanks de nachtvorst laten de eerste tekenen van het voorjaar zich al zien. De narcissen komen

Waarom EPD3 werkt

Veel mensen die het EPD3 programma hebben gevolgd gaan bewuster eten na het ervaren van de

Corona weer in opmars

 Ik hoop dat je ook genoten hebt van de relatieve rust in de zomer wat betreft

Corona Spreekuur

Corona Spreekuur Het Coronavirus neemt epidemische vormen aan. Het veroorzaakt een zware griep die voor zwakkere